خرید
جزوه طراحی تاسیسات مکانیک
75,000 تومان – 95,000 تومان

جزوه طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان

جزوه طراحی تاسیسات مکانیک ویژه دواطلبان آزمون طراحی و نظارت تاسیسات مکانیکی نظام مهندسی . در این جزوه مهمترین مباحث و مبانی […]