جزوه طراحی تاسیسات مکانیک
95,000 تومان – 120,000 تومان

جزوه طراحی تاسیسات مکانیک ویژه دواطلبان آزمون طراحی و نظارت تاسیسات مکانیکی نظام مهندسی . در این جزوه مهمترین مباحث و مبانی […]