×
خرید
آزمون آزمایشی تاسیسات مکانیکی – فروردین ۱۴۰۰
68,000 تومان 17,000 تومان

آزمون آزمایشی تاسیسات مکانیکی – فروردین ۱۴۰۰

این آزمون شامل ۶۰ سوال تالیفی نکته دار و جدید میباشد، که مطابق با آزمون نظام مهندسی شبیه سازی شده و در […]

خرید
پاسخنامه آزمون طراحی مکانیک - مهر 99
14,000 تومان 12,000 تومان

پاسخنامه آزمون طراحی مکانیک – مهر ۹۹

پاسخنامه تشریحی آزمون مهر ۹۹ طراحی تاسیسات مکانیکی تهیه شده توسط مهندس احمدرضا برومندپور در وبسایت نظام آنلاین (مرجع آمادگی آزمون نظام […]

خرید
پاسخنامه آزمون نظارت مکانیک - مهر 99
14,000 تومان 12,000 تومان

پاسخنامه آزمون نظارت مکانیک – مهر ۹۹

پاسخنامه تشریحی آزمون مهر ۹۹ نظارت تاسیسات مکانیکی تهیه شده توسط مهندس احمدرضا برومندپور در وبسایت نظام آنلاین (مرجع آمادگی آزمون نظام […]

خرید
پاسخنامه آزمون طراحی مکانیک - مهر 98
12,000 تومان

پاسخنامه آزمون طراحی مکانیک – مهر ۹۸

پاسخنامه تشریحی آزمون مهر ۹۸ طراحی تاسیسات مکانیکی تهیه شده توسط مهندس احمدرضا برومندپور در وبسایت نظام آنلاین (مرجع آمادگی آزمون نظام […]

خرید
پاسخنامه آزمون نظارت مکانیک - مهر 98
12,000 تومان

پاسخنامه آزمون نظارت مکانیک – مهر ۹۸

پاسخنامه تشریحی آزمون مهر ۹۸ نظارت تاسیسات مکانیکی تهیه شده توسط مهندس احمدرضا برومندپور در وبسایت نظام آنلاین (مرجع آمادگی آزمون نظام […]

خرید
پاسخنامه آزمون نظارت مکانیک - بهمن 97
10,000 تومان

پاسخنامه آزمون نظارت مکانیک – بهمن ۹۷

پاسخنامه تشریحی آزمون بهمن ۹۷ نظارت تاسیسات مکانیکی تهیه شده توسط مهندس احمدرضا برومندپور در وبسایت نظام آنلاین (مرجع آمادگی آزمون نظام […]

0